HUR FUNGERAR DIAMANTTAVLOR?


Till att börja med vill man ha en översikt över de färgade stenarna. Om det behövs så sortera dem i en sorteringslåda och numrera lådorna. Sen går vi över till väven.

Ta bort skyddsplasten från din väv, detta kommer att frigöra den förlimmade ytan. Om du arbetar på en större tavla rekommenderas det att du inte tar bort hela plasten på en gång. 
På sidan av väven hittar du instruktioner som indikerar vilka färger som hör ihop med vilka nummer på väven.


Lägg väven på en plan yta och bestäm sedan vilken sida du vill börja med. Börja med en färg och lägg den i det tillhörande tråget så att du enkelt kan arbeta. 
Doppa pennan i vaxet så att spetsen blir klistrig. Plocka upp stenarna en och en och placera dem på den självhäftande väven på rätt siffra.

Fortsätt på samma sätt med hela tavlan, en färg åt gången.
Om du vill byta färg kan du enkelt hälla tillbaka stenarna tillbaka ner i sorteringsboxen från tråget, genom att använda tratten.

ALLA DIAMANTTAVLOR HAR GRATIS LEVERANS!