STATISKA STENAR HÖR TILL DET FÖRGÅNGNA
Klibbiga, statiska stenar, vem känner inte till det?!
Mycket irriterande när du håller på med diamond painting.
Stenkvarnen är den bästa lösningen för detta problem.
Placera bara de statiska stenarna i kvarnen och börja snurra!
Öppna kvarnen så att stenarna inte längre sitter ihop.

Diamondpainting kan börja!